Eigen beheer wordt afgeschaft


Geplaatst op 16-01-2014 om 19:07 | 0 reacties

Eigen beheer wordt afgeschaft. Althans, als het aan staatsecretaris Weekers van financiën ligt. Als alternatief geeft hij de mogelijkheid voor  een pensioenreserve. Het blijft mogelijk om het pensioen bij een verzekeraar op te bouwen.

De zes problemen van eigen beheer

 1. De waarderings- en berekeningssystematiek is ingewikkeld;
 2. De waarderingsregels voor de fiscale balans wijken af van de andere rekenregels;
 3. Voor kleine ondernemingen geldt dat de fiscale jaarrekening gehanteerd mag worden, er hoeft geen aparte commerciële jaarrekening gemaakt te worden. Hierdoor lijkt het eigen vermogen hoger, dan het in werkelijkheid is. Het gevolg daarvan is dat er schijnbaar meer ruimte voor dividenduitkeringen is, dan er in werkelijkheid bestaat;
 4. Bij echtscheiding is de fiscale reserve niet toereikend, als de commerciële waarde afgestort moet worden;
 5. Bij extern eigen beheer zijn niet alle kosten aftrekbaar bij de werkmaatschappij;
 6. Na pensionering ontst.

De drie oplossingen van de staatssecretaris

 1. De fiscale waardering wordt voortaan op commerciële grondslagen berekend;
 2. De fiscale waardering dient als uitgangspunt voor het afstempelen van pensioenaanspraken en de regeling wordt als beschikbare premieregeling voortgezet;
 3. Het opzetten van de pensioenreserve of pensioen opbouwen bij een verzekeraar.

Optie 1 en 2 nemen niet alle knelpunten weg. De staatssecretaris keist zelf voor optie 3. De DGA kan jaarlijks kiezen of er gedoteerd wordt aan de pensioenreserve of dat er pensioen bij een pensioenverzekeraar wordt opgebouwd.

De pensioenreserve lijkt op de oudedagsreserve

Er zijn zes voorwaarden voor de pensioenreserve.

 1. Er mag alleen een reserve opgebouwd worden in de BV waarin de materiële onderneming wordt gedreven OF binnen een BV die deel uitmaakt van de fiscale eenheid met de materiële onderneming;
 2. Er mag alleen gedoteerd worden, indien er winst is gemaakt. Daarbij geldt, dat er geen ruimte is voor inhaaldotaties
 3. De reserve wordt niet opgerent en bestaat dus alleen maar uit de dotaties;
 4. Er is geen sprake van een pensioenaanspraak in de zin van de Wet Loonbelasting, daarmee wordt geregeld dat er op de reserve geen loonbelastingclaim rust;
 5. Bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (of bij het eerder stoppen met werken) valt de reserve vrij in de winst en wordt er revisierente geheven. Dit geldt ook als de materiële onderneming niet meer wordt gedreven;
 6. De vrijval kan worden voorkomen, door het aankopen van een lijfrente (verzekering of bank).

 

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze update.

Reageren

Je bent niet ingelogd. Log in of maak een account aan om te reageren op deze update.