Updates


Afkoop van pensioen in eigen beheer wordt nog voordeliger gemaakt.

Geplaatst op 18-07-2016 om 18:28 door Judith Scherrenberg | 0 reacties

Staatssecretaris Wiebes heeft in zijn brief van 1 juli 2016 een duidelijke richting gegeven over de toekomst van het Pensioen in Eigen Beheer (PEB). Hij schaft de opbouwmogelijkheid voor PEB af per 01-01-2017 door de wijziging van de wet op te nemen in het Belastingplan 2017. Daarbij benoemt hij faciliteiten, die nog voordeliger uitvallen dan waar al eerder over gepubliceerd werd. [Lees verder]


Brief aan Tweede Kamer inzake DGA-pensioen en OSEB geeft inzicht in wensen Wiebes

Geplaatst op 18-03-2016 om 12:33 door Judith Scherrenberg | 0 reacties

Wiebes heeft op 17 maart 2016 antwoord gegeven op de Kamervragen rondom het thema DGA-pensioen in eigen beheer en OSEB. De kern van zijn antwoorden is, dat hij geen faciliteit meer wil bieden voor opbouw van het pensioen in de BV, in welke vorm dan ook. Hij versoepelt wel de afkoop en maakt het mogelijk om het premievrije DGA-pensioen om te zetten naar OSEB. De variant waarbij de DGA niet meer in de BV kan sparen heeft Sparen bij Uitfaseren, SBU. [Lees verder]


Brief van 17-12-2015 van Staatssecretaris Wiebes biedt weinig duidelijkheid over invoering OSEB

Geplaatst op 18-12-2015 om 15:29 door Judith Scherrenberg | 0 reacties

In populaire pers en vakbladen lezen we dat OSEB niet doorgaat. Dat wordt dan gevolgd door een hoop kritiek. Maar het zit toch echt even anders. En wij, als markt, kunnen de uitkomst ook zelf beïnvloeden! [Lees verder]


Gaat pensioen in eigen beheer de levensloop en gouden handdruk achterna?

Geplaatst op 28-09-2015 om 16:44 door Alieke Doornink | 0 reacties

Tijdens een overleg met de Vaste Kamercommissie voor Financiën op 24 september jl. stelde Eric Wiebes voor om in navolging van levensloop en gouden handdruk ook voor het afkopen van pensioen in eigen beheer een belastingkorting mogelijk te maken. Bij afkoop van de pensioenvoorziening hoeft maar over 80% inkomstenbelasting te worden betaald over de fiscale waarde van de pensioenvoorziening. De fiscus brengt dan ook geen revisierente in rekening, die maximaal 20% bedraagt. De toekomst van het eigen beheer pensioen kent daarmee 2 opties: of afschaffen met een belastingkorting of overgaan naar de OSEB. Een combinatie is niet de bedoeling vanwege de te zware belasting voor de Belastingdienst. [Lees verder]


Minfin gaat voor Oudedagssparen in eigen beheer (OSEB)

Geplaatst op 14-09-2015 om 21:54 door Judith Scherrenberg | 0 reacties

Uit goed geïnformeerde kringen komt naar voren dat er zich een meerderheid aftekent voor het omzetten van het pensioen in eigen beheer voor de DGA naar het Oudedagssparen in Eigen beheer, afgekort OSEB.
De OSEB is op de balans een verplichting. Dat betekent:
- oprenting op basis van U-rendement;
- een staffel voor de opbouw van de verplichting, met wellicht hogere percentages dan bij de werknemer omdat de DGA niet mag inhalen;
- een verschillende staffel voor DGA's die bij opbouw van de verplichting wel of niet rekening houden met de partner;
- het is geen pensioen, dus het valt niet onder de Wet Verevening Pensioen bij Echtscheiding;
- omdat het een verplichting is, heeft de hoogte van de OSEB invloed op de ruimte voor de dividenduitkering;
- de eerste dotatie naar de OSEB is de fiscale waarde van het pensioen in eigen beheer. [Lees verder]


Over de updates

In updates vindt u korte artikelen die betekenis en gevolgen van ontwikkelen voor u als adviseur schetsen en worden verbindingen tussen verschillende onderwerpen gelegd. Achterliggende technisch inhoudelijke aspecten worden in de wiki beschreven.