Tweede Kamer stemt 9 februari over de Novelle Wet Uitfaseren pensioen in eigen beheer


Geplaatst op 27-01-2017 om 10:55 door Judith Scherrenberg | 0 reacties

Het pensioen in eigen beheer van de DGA wordt afgeschaft door de nieuwe wet Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer. Er komen nieuwe mogelijkheden voor in de plaats. Daarnaast komen er regels voor het overgaan van de huidige situatie naar de nieuwe. De invoering van deze wet kende een oponthoud. De wet lag al ter goedkeuring bij de Eerste Kamer, maar staatssecretaris Wiebes trok hem terug voor reparatie van een ontdekte tekortkoming. Deze betreft het gebruik van de mogelijkheden om de (toekomstige) indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting ten laste van de fiscale winst te brengen.

In de Novelle is de oplossing gevonden door alleen op 20 september 2016 geactiveerde indexatiereserves toe te staan. Er zijn dan twee mogelijkheden:

  • Bij afkoop ontstaat er een vrijval van die reserve. Deze vrijval mag in een keer ten laste van de winst worden gebracht.
  • Bij omzetting naar OudeDagsVerplichting mag de indexatiereserve in jaarlijkse gelijke delen ten laste van de winst worden gebracht. Het aantal delen bereken je door uit te gaan van de eindleeftijd uitkering ODV van 87 jaar onder aftrek van de leeftijd op het omzettingstijdstip.

DGA's die hadden willen afkopen op 01-01-2017 lopen door het uitstel van de ingang van de Wet al belastingvoordeel mis. Ze hebben een groter verschil tussen de fiscale waarde op 31-12-2015 en de afkoopdatum. Hierin doet de Staatssecretaris geen handreiking. Alleen het verschil tussen de waarde per 31-12-2015 en het moment van afkoop mag in plaats van 125% hoger zijn, namelijk 150%.

De overgangsmaatregel voor het terughalen van verzekerd geld naar de BV is drie maanden vanaf publicatie van de Novelle in de Staatscourant.

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze update.

Reageren

Je bent niet ingelogd. Log in of maak een account aan om te reageren op deze update.