Updates


Waarom zou een werkgever een netto lijfrente aanbieden?

Geplaatst op 20-05-2014 om 09:38 door Judith Scherrenberg | 0 reacties

De werknemer die meer dan € 100.000 verdient, bouwt vanaf 2015 geen fiscaal gefaciliteerd pensioen meer op. Als de werkgever geen pensioen meer toezegt boven die salaris, zal hij met de werknemer over de arbeidsvoorwaarden moeten onderhandelen. De werkgever heeft in het kader van goed werkgeverschap belang bij het in stand houden van de pensioenregeling, zodat de risico's van overlijden en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid geregeld blijven. [Lees verder]


Kun je binnenkort vaker middelloon adviseren?

Geplaatst op 03-04-2014 om 16:16 door Judith Scherrenberg | 0 reacties

Belangrijk risico bij middelloonregelingen vervalt. Tenminste als de Staatssecretaris komt met de aanpassing van de wetgeving. Ze heeft beloofd binnenkort met een voorstel te komen. [Lees verder]


Onduidelijke premiebrieven Whk 2014 van de Belastingdienst leiden tot advieskansen

Geplaatst op 01-04-2014 om 13:33 door Janthony Wielink | 0 reacties

Iedere werkgever heeft de premiebrieven Werkhervattingskas (Whk) 2014 ontvangen. Door een nieuwe structuur in de premieheffing ziet deze er anders uit dan in de voorgaande jaren. Er wordt onderscheid gemaakt in drie onderdelen van de Whk, namelijk ZW-premie, WGA-vast premie en WGA-flex premie. Ieder onderdeel heeft aparte rekenregels, waardoor het geheel een onoverzichtelijke premiebeschikking is. Wat moet je hiermee? [Lees verder]


Compenseer pensioenversobering op het niveau van de investeringspremie; efficiënt en begrijpelijk

Geplaatst op 01-04-2014 om 11:11 door Jaco Weeda | 0 reacties

De pensioenversoberingen 2015 raken 80% van de beschikbare premieregelingen die op 01-01-2014 nog niet aangepast hoeven te worden. Dit eist actie van de adviseur waarbij compensatie een belangrijk element is van de analyse wat niet mag ontbreken. Bij beschikbare premieregelingen is het simpel en efficiënt de netto investeringspremie te vergelijken. De daarmee gevonden compensatie moet je nog wel verhogen voor de werkgeverlasten voor een compleet beeld van de financiële gevolgen. Laat dit vergelijk ook helder zien aan de deelnemers. Hiervan wordt in de praktijk verrassend weinig gemaakt. Het geeft je een prachtige kans je te onderscheiden en geld te verdienen voor je klant. [Lees verder]


Besluit MinFin lost problemen eindleeftijd overbruggingspensioen en -lijfrente op.

Geplaatst op 01-04-2014 om 11:03 | 0 reacties

Door het opschuiven van de pensioenleeftijd ontstaat er een gat in het inkomen als een klant een overbruggingspensioen of -lijfrente heeft. Het Ministerie van Financiën heeft een nieuw besluit uitgebracht. In dit besluit is bepaald dat de herrekening actuarieel gelijkwaardig moet plaatsvinden. Dit besluit geeft nieuwe mogelijkheden in je advies. [Lees verder]


Over de updates

In updates vindt u korte artikelen die betekenis en gevolgen van ontwikkelen voor u als adviseur schetsen en worden verbindingen tussen verschillende onderwerpen gelegd. Achterliggende technisch inhoudelijke aspecten worden in de wiki beschreven.