WIA-schademeldingen te laat; een fors probleem voor de werkgever


Geplaatst op 16-01-2014 om 17:36 door Janthony Wielink | 0 reacties

WIA-verzekeringen dekken verschillende verzekerde belangen. Of de werkgever sluit een verzekering voor zijn risico, of er is sprake van een werknemersverzekering. De volgende verdeling is aan te geven:

  • Werkgever: WGA eigen risicodragersverzekering, WIA-bodemverzekering
  • Werknemer (eventueel via een werkgeverscollectief): WGA-hiaatverzekering, WGA-hiaatverzekering uitgebreid, WIA-excedentverzekering

Beide risico's hebben één ding gemeen. Ze zijn WIA-volgend. Dit houdt in dat de verzekering tot uitkering komt als bij de claimbeoordeling van de WIA ( door UWV) per beschikking bepaald is dat er sprake is van een recht op WIA. Of juist geen recht, bij een WIA-bodemverzekering. De verzekeraar hoeft in deze situaties alleen mara de WIA-beschikking af te wachten.

WIA-beschikkingen komen niet of te laat, attendeer de verzekerde hierop

Werkgevers of werknemers die in de WIA dreigen te komen denken vaak niet aan de aanvullende of vervangende WIA-uitkering. Ze zijn druk bezig om het proces van de Wet verbetering Poortwachter uit te voeren. In dit proces zit verweven dat er een 42e- weeksmelding gedaan moet worden. Deze melding is aan het UWV. En helaas wordt deze of een soortgelijke melding niet aan de verzekeraar of verzekeraars gedaan. Wijs de werkgever of de werknemer hierop. De gevolgen kunnen zeer groot zijn.

Niet op tijd is geen recht op WIA-aanvulling of WGA-uitkering

In de polisvoorwaarden is vanaf medio 2013 geregeld dat de WIA-schademeldingen op tijd bij de verzekeraar moeten zijn. En als dit niet tijdig gebeurt, dan is een recht door de verzekeraar om de schademelding niet te accepteren. Want stellen zij; 'wij zijn in onze belangen geschaad. Wij hadden namelijk mee kunnen betalen aan re-integratie'. Waarschuw uw werkgevers en werknemers voor deze bepaling. En adviseer de werkgever over het opnemen van de WIA-schademelding in het verzuimproces.

De schade voor de verzekerde zelf is enorm

De meeste verzekerden hebben geen idee van de omvang van het financiële risico. Een voorbeeld zal duidelijk maken dat het om zeer hoge bedragen gaat, die door het achterwege blijven van een simpele schademelding plotsklaps voor eigen rekening komen. Een WGA-eigen risicodrager heeft een werknemer van €20.000,- inkomen. Deze werknemer wordt WGA-instromer, met 80-100% arbeidsongeschiktheid.  De uitkering ten laste van de eigen risicodragersverzekering komt uit op €100.000,-. Verspreid over 10 uitkeringsjaren. Voor WGA-hiaatverzekeringen kan het zo gaan om € 200.000,-. En nogmaals; niet-melden is zelf betalen. Dit wil je niet bij je verzekerden.

De oplossing: neem de schademelding op in het verzuimproces

Een te late melding kan eenvoudig voorkomen worden, waarbij de volgende stappen je kunnen helpen:

  1. breng in kaart welke inkomensverzekeringen er zijn
  2. leg vast welke uiterste termijnen in de voorwaarden zijn opgenomen voor de verzuim- of arbeidsongeschiktheidsmelding
  3. stel samen met werkgevers vast hoe deze termijnen in het verzuimproces worden opgenomen. Bijvoorbeeld door in het verzuimmeldsysteem niet alleen een 42-weeks melding naar het UWV te sturen maar ook naar de verzekeraar(s).
  4. vraag minstens 1 x pe jaar aan de werkgever of er langdurige ziekmeldingen zijn. Je kunt dan controleren of de meldingen bij de verzekeraar(s) bekend zijn.

Bespreek de urgentie met de werkgever. En help hem met het inrichten van het juiste moment in het juiste proces. Het mag je niet overkomen dat dat een langdurig verzuimer niet gemeld wordt bij de verzekeraar.

Schade-afwijzing terecht of niet?

Er zijn adviseurs die de strikte afwijzing door de verzekeraar niet terecht vinden. Want als het UWV de WIA-aanvraag in behandeling heeft genomen, is er een adequaat re-integratieproces doorlopen. Geheel conform de Wet verbetering Poortwachter. Wat had de werkgever samen met de werknemer nog meer moeten doen? Geef je mening of reactie.

 

 

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze update.

Reageren

Je bent niet ingelogd. Log in of maak een account aan om te reageren op deze update.