Aandelenoverdracht en pensioenverplichting


Aandelenoverdracht is een van de vormen van overgang van een onderneming. Bij een aandelenoverdracht komen de aandelen in bezit van een andere aandeelhouder. Omdat uitsluitend de aandelen van eigenaar wisselen, verandert er in beginsel niets voor de werknemers van de overgenomen onderneming.

In de volgende 3 situaties treedt er bij de pensioenregeling mogelijk wel een wijziging op:

  1. maakte de overgenomen BV of NV deel uit van een groep met een OPF, dan zorgt de overname ervoor dat de deelname aan het OPF eindigt. Op grond van art. 122 PW is vervolgens een vrijwillige aansluiting bij het OPF mogelijk. Is gelieerdheid voorwaarde voor de vrijwillige deelname, dan eindigt door het verbreken van het groepsverband de deelname aan het OPF.
  2. nam de overgenomen BV deel aan een Bpf, dan is de werkingssfeer van het Bpf ook na de overname bepalend. Blijven de werkzaamheden in de nieuwe situatie gelijk, dan blijft het Bpf van toepassing.
  3. treedt de overgenomen BV met een verplicht Bpf deelname toe tot een groep, dan kan de groepvrijstelling van toepassing zijn. De groep valt buiten de werkingssfeer van het Bpf of is vrijgesteld van de verplichte deelname aan het Bpf. Om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling geldt een aantal voorwaarden. Zo moeten de vakbonden (en niet de OR) betrokken zijn geweest bij de groepsvorming en bij de totstandkoming van alle onderdelen van de pensioenregeling. 

Naast een aandelenoverdracht, hebben een juridische fusie en een bedrijfsfusie invloed op de pensioenregeling.  

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.