Aanspraakpolis in faillissement BV


Als de BV verzekeringnemer is van een aanspraakpolis, dan valt deze kapitaalverzekering in het faillissement van de BV. De DGA kan afkoop van de polis voorkomen door de begunstiging te aanvaarden.

Als de DGA zelf de verzekeringnemer is, behoort de verzekering tot zijn privévermogen. Bij faillissement van de BV blijft de verzekering in principe buiten bereik van de curator. Alleen bij persoonlijk faillissement van de DGA kan de curator wel bij de polis.

Bij persoonlijk faillissement kan artikel 22a Faillissementswet uitkomst bieden. De curator kan toestemming vragen aan de rechter-commissaris om de polis af te kopen. De rechter-commisaris geeft toestemming, als deze afkoop niet tot onredelijke gevolgen leidt. Als het pensioen voor de DGA de enige vorm van oudedagsvoorziening is, vooral met een nabestaandenpensioen waaruit het verzorgingskarakter van de voorziening blijkt, wordt afkoop vaak gezien als een onredelijk gevolg.

De rechter-commissaris moet zijn oordeel over de onredelijke gevolgen vellen. Het komt voor dat de curator toch toestemming krijgt tot afkoop.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.