Aanspraakpolis voor DGA-pensioenopbouw bij verzekeraar


De pensioenopbouw bij een verzekeraar kan plaatsvinden in de vorm van een aanspraakpolis of in de vorm van een dekkingspolis.

Aanspraakpolissen zijn:

  • een uitkeringsverzekering;
  • een kapitaalverzekering met pensioenclausule.

Een uitkeringsverzekering geeft recht op een vooraf vastgestelde periodieke uitkering. Dit wordt ook wel een (erf)renteverzekering genoemd.

Een kapitaalverzekering met pensioenclausule geeft recht op een bepaald kapitaal op pensioendatum. Als de DGA met pensioen gaat of eerder overlijdt, moet bij een verzekeraar met het vrijkomend kapitaal een ouderdoms- of nabestaandenpensioen aangekocht worden. Bij een kapitaalverzekering kan zowel de DGA als de BV de verzekeringnemer zijn. De DGA is de begunstigde. De pensioenclausule is sinds de invoering van de Pensioenwet in 2007 een loonbelastingclausule geworden.

Een kapitaalverzekering met pensioenclausule is vrijwel altijd een streefregeling. Er wordt namelijk gestreefd naar een bepaald kapitaal dat voldoende is om de beoogde uitkering per jaar te kunnen aankopen. De beoogde uitkering is gebaseerd op een eind- of middelloon pensioen. De exacte hoogte is bekend op de uitkeringsdatum en is afhankelijk van de rentestand en de overlevingstafels op dat moment.

In bepaalde gevallen kan een aanspraakpolis bij faillissement van de BV in het faillissement vallen.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.