Aansprakelijkheid vanuit de wet


Aansprakelijkheid uit de wet is een van de twee soorten aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid uit de wet volgt uit de feitelijke handelingen, namelijk een onrechtmatige daad. Dit is geregeld in boek 6, titel 3 BW .

Vervolgens kan er sprake zijn van schuld- of risicoaansprakelijkheid. 

 • risico- of kwalitatieve aansprakelijkheid (afdeling 6.3.2. BW):
  • voor onrechtmatige gedragingen van andere personen (bv. werknemer, kind)
  • voor zaken, stoffen en dieren
  • productaansprakelijkheid (afdeling 6.3.3. BW)
  • aansprakelijkheid voor motorrijtuigen (art. 185 WVW)
 • schuldaansprakelijkheid: dat is aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. De aansprakelijkheid voor iemands doen en laten wordt in artikel 6:162, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek omschreven. Een onrechtmatige daad (artikel 6.162 lid 2 en 3 van het Burgerlijk Wetboek) kan een handeling zijn (het veroorzaken van een schade), maar ook het nalaten van een handeling (het voorkomen of beperken van schade). Iemand is doorgaans aansprakelijk voor de gevolgen van deze onrechtmatige daad. Omdat er geen sprake is van een overeenkomst (dan zou contractuele aansprakelijkheid gelden), geldt wettelijke aansprakelijkheid.

 

Relevante artikelen

 • Muis over: Toont verwante wiki's.
 • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
 • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
 • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
 • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.