Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven


Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is een verzekering waarbij de verzekeraar de verzekerde dekking biedt voor bedrijfsmatige aansprakelijkheidsrisico's.

Een bedrijf kan verschillende soorten aansprakelijkheid hebben.

Bedrijven kunnen hun aansprakelijkheid beperken of vergroten door het gebruik van leveringsvoorwaarden. Dit wordt een exoneratie c.q. vrijwaringsbeding genoemd. Aansprakelijkheidsverzekeraars sluiten standaard een beding in de leveringsvoorwaarden, waarin de aansprakelijkheid wordt vergroot, uit. Dit betekent dat de verzekeringnemer/het bedrijf bij het opnemen van een vrijwaringsbeding bij schade geen beroep kan doen op zijn AVB-polis.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.