Aansprakelijkheidsverzekeringen: WAM


De WAM (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen) is een van de aansprakelijkheidsverzekeringen. Deze wet geldt voor het verzekeren van aansprakelijkheid van motorrijtuigen.

De aansprakelijkheid en de verzekeringsplicht voor de eigenaar/houder van een motorrijtuig zijn gebaseerd op:

 • artikel 185 van de Wegenverkeerswet, waarin de aansprakelijkheid voor de eigenaar of houder van een motorrijtuig is geregeld. Wat een motorrijtuig is, wordt omschreven in artikel 1 van de WAM;
 • de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM), waarin de verzekeringsplicht is geregeld ter bescherming van slachtoffers van motorrijtuigongelukken.

De bestuurder of houder  van een motorrijtuig is in een aantal gevallen risicoaansprakelijk bij schade op grond van artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Alleen als de andere partij een ander rijdend motorrijtuig of een loslopend dier is, is er geen risicoaansprakelijkheid. Hieruit volgt dat de eigenaar/houder van een rijdend motorrijtuig altijd aansprakelijk is voor schade die zijn motorrijtuig toebrengt aan een zwakkere verkeersdeelnemer.

Het gaat hier om risicoaansprakelijkheid: er hoeft geen sprake te zijn van schuld van de eigenaar/houder van het motorrijtuig. Wel kan er sprake zijn van:

 • verminderde schuld, bijvoorbeeld wanneer aangetoond kan worden dat de zwakkere verkeersdeelnemer schuldig is aan het ongeluk;
 • overmacht.

De eigenaar/houder van het motorrijtuig moet bewijzen dat er sprake is van verminderde schuld of overmacht. Als er sprake is van een kind tot 14 jaar zal de eigenaar/houder daar vrijwel nooit in slagen.

Iedere eigenaar/houder van een motorrijtuig is op grond van artikel 2 lid 1 van de WAM verplicht een verzekering af te sluiten die aan de voorwaarden van de WAM voldoet. De belangrijkste voorwaarden die de WAM aan de verzekering stelt, zijn conform artikel 3 van de WAM:

 • verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe het motorrijtuig in het verkeer aanleiding kan geven, van iedere bezitter, houder en bestuurder van het verzekerde motorrijtuig en degenen die met het motorrijtuig worden vervoerd.
 • Er is geen aansprakelijkheid voor het motorrijtuig als het motorrijtuig is gestolen;
 • Verzekering van schade die aan personen en zaken wordt toegebracht binnen de landen van de Europese Economische Ruimte. Ook de schade die is toegebracht aan personen die worden vervoerd door het motorrijtuig (maar niet de bestuurder zelf) dat de schade veroorzaakt moet verzekerd zijn;
 • verzekering van de schade die aan personen en zaken wordt toegebracht door feiten, die zijn voorgevallen in bij algemene maatregel van bestuur aangewezen landen. De hoogte van de dekking van de schade wordt bepaald door de wetgeving van het land waar het feit is voorgevallen, of door de wetgeving van het land waar het motorrijtuig gewoonlijk is gestald (indien in laatstbedoeld land de dekking hoger is).

De WAM moet voorkomen dat de schade die wordt toegebracht door motorrijtuigen aan niet-motorrijtuigen financieel niet verhaald kan worden. Omdat het (met name bij blijvende invaliditeit) om grote bedragen kan gaan, is verzekering verplicht.

Relevante artikelen

 • Muis over: Toont verwante wiki's.
 • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
 • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
 • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
 • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.