Aanstellingskeuring


Een onderdeel van het preventiebeleid van een werkgever kan een aanstellingskeuring zijn. Een aanstellingskeuring is een medische keuring die plaats kan vinden in het kader van een sollicitatie procedure of in verband met een wijziging van de arbeidsverhouding. Een aanstellingskeuring mag alleen onder bepaalde voorwaarden plaatsvinden, deze voorwaarden staan beschreven in de Wet op de Medische Keuringen (WMK). Alleen de bedrijfsarts mag de keuring uitvoeren en deze zal een advies uitbrengen aan de werkgever. De sollicitant heeft het recht om de werkgever te vragen om het advies van de arbodienst in te zien. Ook heeft de sollicitant het recht op herkeuring en het recht om een klacht over de aanstellingskeuring in te dienen bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.