Acceptatieproces: voorlopige dekking


Een van de aspecten in het acceptatieproces is de voorlopige dekking.

Tussen het moment dat een verzekeringnemer een verzekering aanvraagt en het versturen van de dekkingsverklaring of de afgifte van de polis door de verzekeraar ligt meestal enige tijd. De verzekeraar moet de verzekering nog accepteren. Als zich in die periode een schade voordoet, is die schade niet verzekerd.

In bepaalde gevallen is het van belang dat schade in ieder geval voorlopig is gedekt, zoals bij autoverzekeringen. De verzekeraar (of soms de assurantietussenpersoon) kan dan voorlopige dekking verlenen. Voorlopige dekking houdt in dat de verzekeraar bij schade toch een bepaald bedrag uitkeert, hoewel hij de verzekering nog niet heeft geaccepteerd.

Voorlopige dekking houdt niet in dat de verzekering ook daadwerkelijk geaccepteerd wordt. De verzekeraar kan de aanvraag afwijzen, of onder andere voorwaarden accepteren.

Als bij een levensverzekering voorlopige dekking wordt aangevraagd, wordt de voorlopige dekking meestal verleend op ongevallenbasis.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.