Achterstanden of bijzonder beheer


Op het moment dat een klant financiële problemen verwacht, is het van belang dat ze zich bij de geldverstrekker meldt. Een tijdige melding kan mogelijk problemen voorkomen. Het is van belang om samen met de klant tot een (goede) oplossing te komen. Het informeren van de klant, maar ook verwachtingen en wensen van de geldverstrekker communiceren is van wezenlijk belang. Gevolgen van wel of niet nakomen van de hypotheekafspraken moet inzichtelijk zijn.

De AFM hanteert het volgende proces rondom betalingsachterstanden:

  • Beheer van de hypotheekportefeuille en beleid
  • Preventief beheer
  • Achterstandsbeheer
  • Bijzonder beheerd
  • Beheer restschuld.