Actuaris


Een actuaris houdt zich beroepshalve bezig met het doorrekenen en evalueren van risico's van pensioenfondsen en verzekeraars. De actuaris heeft een sterke wiskundige en economische vorming en heeft een diploma in de Actuariële Wetenschappen.

Het is de taak van de actuaris om er voor te zorgen dat er een actuarieel evenwicht is tussen onder andere inkomsten, uitgaven, beleggingen en voorzieningen. Traditioneel zijn actuarissen werkzaam in de verzekeringssector, waar zij een verantwoordelijkheid dragen om toe te zien op de solvabiliteit, de rentabiliteit en de technische voorzieningen.

Actuarissen geven bij verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen een verklaring af aan de toezichthouder (De Nederlandsche Bank) over de toereikendheid van de voorziening en de financiële positie van de verzekeraar of het pensioenfonds. Het controleren van een instelling, en vervolgens het afgeven van een verklaring, wordt certificeren genoemd. In Nederland mogen met ingang van 1 januari 2006 alleen actuarissen certificeren, die ingeschreven staan in het Openbaar Register Certificerende Actuarissen.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.