Actueel oordeel


In het Actueel Oordeel beschrijft de bedrijfsarts het verloop en de stand van zaken van de re-integratie. Dit gebeurt twee weken voordat de WIA aanvraag wordt opgestuurd. Het Actueel Oordeel is onderdeel van het re-integratieverslag. Het Actueel Oordeel wordt samen met de aanvraag WIA-uitkering en de andere relevante stukken zoals de Probleemanalyse en het Plan van Aanpak naar het UWV gestuurd. 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.