Adviesdossier


Een adviesdossier bevat een totaal aan alle relevante gegevens die noodzakelijk zijn om tot een advies te kunnen komen.
Het adviesdossier kan de volgende documenten bevatten:

  • Klantenprofiel
  • Klantgegevens
  • Risicoprofiel
  • (onderliggende) Berekeningen
  • Offertes
  • Vastlegging afwijkingen
  • Eventueel klachten