Adviseren


Adviseren is het in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf doen van een concrete aanbeveling voor een bepaald product van een bepaalde aanbieder aan een consument of cliënt. De exacte juridische definitie is beschreven in artikel 1 Wft. Wie adviseert volgens deze definitie, moet dat doen conform de advieseisen van artikel 4:23 Wft.

"In het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf", zorgt er voor dat als een particulier een andere particulier een product aanbeveelt in een privee  situatie, niet aan de advieseisen van de wet hoeft te worden voldaan.

Het begeleiden van een klant bij het kiezen uit meerdere offertes zonder daarbij een concrete aanbeveling te doen, valt volgens de AFM ook onder "adviseren".

Volgens art. 1 Wft wordt met een consument een particulier bedoeld en met een cliënt een bedrijf.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.