Advisering omtrent polisdekking en wettelijke uitsluitingen


Volgens de wet, artikel 7.951 en 7.952 BW, is er bij eigen gebrek c.q. opzet/roekeloos gedrag geen polisdekking. Van deze twee wetsartikelen kan een verzekeraar afwijken. Dit wordt renunciëren genoemd.

Voor wat betreft artikel 951 BW gebeurt dit geheel bij onder andere inboedel- en woonhuisverzekeringen. Dan wordt alle schade inclusief het eigen gebrek, bijvoorbeeld kortsluiting in een televisie, vergoed.

Bij onder andere autoverzekeringen wordt er beperkt afgeweken van dit wetsartikel. Dan wordt niet de oorzaak van het gebrek, bijvoorbeeld het afbreken van een stuurstang, vergoed, maar uitsluitend de gevolgschade, bijvoorbeeld een hierdoor ontstane deuk in de auto t.g.v. een botsing.

Bij onder andere transportverzekeringen wordt in het geheel niet afgeweken van dit wetsartikel. In dat geval wordt bij een eigen gebrek niets vergoed.

Voor wat betreft artikel 952 BW wordt door verzekeraars in het geheel niet afgeweken. Dit betekent dat schade ten gevolge van opzet/roekeloos gedrag niet is verzekerd.