Afkoop kleine pensioenen


Pensioenuitvoerders hebben op grond van artikel 66 van de Pensioenwet het recht om kleine ouderdomspensioenen van een gewezen deelnemer af te kopen. Dit recht geldt alleen voor pensioenaanspraken waarvan de jaarlijkse uitkering lager is dan het bedrag dat staat vermeld in artikel 66 lid 1. In twee gevallen heeft de pensioenuitvoerder geen recht op afkoop:

  • als het recht in de pensioen- en uitvoeringsovereenkomst is beperkt of uitgesloten;
  • als de gewezen deelnemer binnen 2 jaar na beëindiging van deelname een procedure tot waardeoverdracht heeft opgestart.

In artikel 67 van de Pensioenwet is hetzelfde geregeld voor partnerpensioen en wezenpensioen, en in artikel 68 van de Pensioenwet voor bijzonder partnerpensioen.

De afkoopvoet waartegen de pensioenuitvoerder het pensioen afkoopt moet de pensioenuitvoerder opnemen in het pensioenreglement.

 

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.