Afkoop lijfrente kan bij langdurige arbeidsongeschiktheid zonder revisierente


Vanaf 1 januari 2015 kunnen langdurig arbeidsongeschikten hun lijfrente, lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht geheel of gedeeltelijk afkopen, zonder dat revisierente is verschuldigd. Om zonder revisierente af te kopen gelden de volgende voorwaarden (art. 3:133 Wet IB):

  1. De verzekeringnemer dan wel, indien deze is overleden, de gerechtigde tot de aanspraak moet langdurig arbeidsongeschikt zijn. Iemand is langdurig arbeidsongeschikt als een arts verklaart dat door ziekte of gebreken de verzekeringnemer niet in staat is volledig zijn werkzaamheden te verrichten waarmee vóór het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid het inkomen hoofdzakelijk werd verdiend. Daarnaast is de verzekeringnemer vermoedelijk in de 12 maanden na afgifte van de verklaring ook niet in staat deze werkzaamheden uit te voeren;
  2. De verzekeringnemer dan wel, indien deze is overleden, de gerechtigde tot de aanspraak moet nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt;
  3. Het maximaal toegestaan afkoopbedrag per kalenderjaar is €40.000 of het gemiddelde van de premiegrondslagen van artikel 3.127, derde lid Wet IB, van de twee jaren voorafgaand aan de afkoop. Het hoogste bedrag geldt als maximum bedrag van de afkoop in een jaar. Bij een bedrag tot €40.000 hoeft geen toetsing aan de premiegrondslag in voorgaande jaren plaatst te vinden. De franchise telt niet mee om de hoogte van de premiegrondslag vast te stellen. 

Bij niet voldoen aan de voorwaarden brengt te fiscus alsnog de revisierente in rekening.  De verzekeringnemer dient aan de uitvoerder van de lijfrente aannemelijk te maken dat hij voor deze regeling in aanmerking komt. De ontvangen afkoopsom behoort tot het box 1-inkomen van het jaar van ontvangst. Bij een gedeeltelijke afkoop van een lijfrente blijft het resterende deel van die lijfrente het lijfrenteregime van box 1 vallen.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.