Afkoop lijfrente kan bij scheiding zonder fiscale sancties


Afkoop lijfrente leidt in principe tot fiscale sanctie. In artikel artikel 3.134 Wet Inkomstenbelasting staat geschreven, dat de belastingplichtige in geval van scheiding of scheiding van tafel en bed, bij de boedelscheiding kan overdragen aan de partner. Dit kan op een paar manieren. De belastingplichtige kan de aanspraak op de lijfrente:

  • geheel of gedeeltelijk vervreemden aan zijn gewezen echtgenoot
  • de gewezen echtgenoot aanwijzen als onherroepelijk begunstigde
  • wijzigen van de ene vorm van lijfrente naar een andere vorm van toegestane lijfrente

De gewezen echtgenoot moet binnenlands ingezetene zijn en wordt dan de verzekeringnemer. 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.