Afkoop lijfrente leidt tot negatieve uitgave voor inkomensvoorzieningen


Bij afkoop van een lijfrenteverzekering legt de fiscus een sanctie op, omdat afkoop een niet toegestane fiscale handeling is. Dit gebeurt door op grond van artikel 3.133 Wet IB het afkoopbedrag als negatieve persoonlijke verplichting in aanmerking te nemen. Dat houdt in dat in plaats van een aftrekpost een bijtelpost ontstaat, waarover de belastingplichtige belasting moet betalen. Daarnaast brengt de fiscus revisierente en eventueel invorderingsrente in rekening als boete voor de niet toegestane handeling. Daarmee is handelen in strijd met de voorwaarden van het lijfrenteregime erg onaantrekkelijk. 

Sinds 1 januari 2015 bestaat de mogelijkheid voor afkoop van een lijfrenteverzekering bij langdurige arbeidsongeschiktheid zonder dat revisierente in rekening wordt gebracht. 

Naast daadwerkelijke afkoop ziet de fiscus een aantal handelingen ook als afkoop en legt dan ook sancties op:

 • te late aankoop van lijfrentetermijnen 
 • vervreemden van lijfrente
 • formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden, zoals verpanden aan een hypotheek
 • omzetting van een toegestane vorm van lijfrente in een niet toegestane vorm
 • prijsgeven van aanspraken
 • overbrengen van een lijfrente naar een niet toegestane verzekeraar
 • een pensioentekort waarvoor premies voor lijfrente in mindering zijn gebracht op het inkomen en waarvoor later alsnog de pensioenregeling met terugwerkende kracht wordt verbeterd, zodat het eerdere pensioentekort verdwijnt.

De fiscus ziet de volgende handeling niet als afkoop:

 • bij scheiding is een aantal handelingen toegestaan
 • omzetting van een toestane lijfrentevorm in een andere toegestane lijfrentevorm 
 • afkoop van een lijfrente met een waarde in economisch verkeer op het moment onmiddellijk voorafgaand aan het moment van afkoop van niet meer dan € 4.281
 • prijsgeven van aanspraken als deze niet voor verwezenlijking vatbaar zijn

Afkoop van een lijfrenteverzekering is één van de mogelijkheden voor afkopen van een levensverzekering.

Relevante artikelen

 • Muis over: Toont verwante wiki's.
 • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
 • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
 • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
 • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.