Afkoop van levensverzekeringen kan leiden tot negatieve effecten


Afkoop is één van de mogelijkheden voor wijziging van een levensverzekering.

Afkoop van een levensverzekering betekent dat de verzekeringnemer de waarde van de levensverzekering eerder dan de contractueel afgesproken einddatum opneemt. De waarde van het moment van afkopen wordt dan berekend en uitgekeerd. Het verzoek om de levensverzekering af te kopen moet komen van de verzekeringnemer, want deze is de contractant.

Is de verzekering verpand, dat wil zeggen de rechten van de verzekering zijn door de verzekeringnemer overgedragen aan -bijvoorbeeld- de hypotheekbank (de pandhouder), dan is afkoop vaak niet mogelijk, omdat met de uitkering van de levensverzekering de hypotheekschuld moet worden afgelost. Ook iedere andere wijziging van een verpande levensverzekering kan uitsluitend met toestemming van de pandhouder.

Afkoop is alleen mogelijk als de verzekering waarde opbouwt. Dit betekent dat alleen verzekering waarin ook waarde wordt opgebouwd afgekocht kunnen worden. Het is dus niet mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering af te kopen, want die verzekert alleen het risico van overlijden zonder dat er waarde wordt opgebouwd. Wel kan de verzekeringnemer een overlijdensrisicoverzekering beëindigen.

Wordt de verzekering eerder dan de overeengekomen einddatum beëindigd en afgekocht, dan is de uitkering lager dan het oorspronkelijke verzekerde bedrag. Bij pensioen- of lijfrenteafkoop kan er tevens sprake zijn van negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen.

Bij verschillende vormen van levensverzekering zijn er andere fiscale gevolgen:

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.