Afkoop van pensioen


Afkoop van een pensioenregeling is een van de  ‘verboden handelingen’ volgens artikel 19b Wet LB 1964

Vervreemding,  of het formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden, ziet de fiscus ook als afkoop. Verboden handelingen leiden ertoe dat de volledige pensioenaanspraak direct in de belastingheffing wordt betrokken als loon uit een vroegere dienstbetrekking (Box 1).

Het tarief waartegen de commerciële waarde van de pensioenaanspraak wordt belast bedraagt maximaal 52%. Bovendien brengt de fiscus revisierente in rekening. De totale belastingheffing komt daarmee op maximaal 72% van de commerciële waarde van de pensioenaanspraak.

Er zijn twee bijzondere situaties, waarbij een in principe verboden handeling door de DGA onder bepaalde voorwaarden toch is toegestaan:

Daarnaast is afkoop van kleine pensioenen mogelijk voor een werknemer.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.