Afkoopvoet


De afkoopvoet is vergelijkbaar met een ruilvoet, maar dan speciaal bedoeld wanneer de pensioenuitvoerder een pensioenaanspraak afkoopt. Het is de verhouding tussen het af te kopen pensioen en de daarvoor in de plaats uit te keren afkoopwaarde. Pensioenuitvoerders hebben het recht tot afkoop op grond van artikel 66 Pensioenwet, bij afkoop kleine pensioenen en bij bovenmatig pensioen.

In het pensioenreglement moet de pensioenuitvoerder de afkoopvoet opnemen. Er gelden volgens artikel 16 van het Besluit uitvoering Pensioenwet twee voorwaarden voor de afkoopvoet:

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.