Afkoopwaarde


Het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een levensverzekering. De uitkering heeft betrekking op de waarde die tot op dat moment is opgebouwd in de polis, verminderd met de eventuele kosten.