AFM beoordeelt prospectus


Een prospectus is een uitgebreide folder met informatie. De AFM verplicht aanbieders van effecten en beleggingen en beleggingsobjecten om een prospectus aan hun klanten aan te bieden. Deze plicht geldt voor alle beleggingscategorieën.

Als een aanbieder voldoet aan voorwaarden van art. 5.3 Wft dan  heeft hij een vrijstelling van de prospectusplicht. 

De AFM keurt de prospectus goed als deze volledig, consistent en begrijpelijk is. De AFM voert geen controle uit over de inhoudelijke juistheid. De aanbieder blijft zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.