AFM: Mogelijke risico’s van crowdfunding


AFM benoemt in het rapport ‘Crowdfunding – Naar een duurzame sector’ de volgende risico’s van crowdfunding:

 • Disfunctioneren van het platform: door (tijdelijk) operationeel falen of een faillissement;
 • Operationeel falen: ICT functioneert (tijdelijk) niet met als gevolg schade voor geldvragers en geldleners. Bijvoorbeeld problemen met administratie van betalingen en het niet kunnen terugbetalen van gelden.
 • Faillissement: het crowdfundingplatform zelf voert de administratie uit van rechten en verplichtingen. Bij faillissement is deze informatie mogelijk niet meer beschikbaar.
 • Geldvrager voldoet niet aan betalingsverplichting: veel startende ondernemingen gebruiken crowdfunding. De kans op achterblijven van betaling of uiteindelijk faillissement is groter bij nieuwkomers dan bij ondernemingen die een track-record hebben opgebouwd.
 • Investering is niet passend voor geldgever: het risicoprofiel van de investering via het crowdfunding platform past niet bij de risicotolerantie of risicobereidheid van de investeerder.
 • Financiering is niet passend voor geldvrager: vooraf heeft de geldvrager onvoldoende zicht op de hoeveelheid kapitaal die nodig is en de termijn waarbinnen afgelost moet worden. Met een mismatch als gevolg.
 • Fraude door platform: het platform stort bijvoorbeeld ontvangen gelden niet door naar de geldgevers of geldvragers.
 • Fraude door geldvrager: De geldvrager verstrekt onjuiste informatie; deze informatie is voor geldgevers en het platform niet makkelijk controleerbaar.

Voor het beoordelen of crowdfunding voor de geldgever een acceptabel risico is, heeft de AFM vanaf een investering van EUR 500 een passendheidstoets ingesteld.

Relevante artikelen

 • Muis over: Toont verwante wiki's.
 • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
 • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
 • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
 • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.