Afroommethode


De afroommethode is een alternatief voor de vergelijkingsmethode voor vaststelling van het gebruikelijk loon

Bij de afroommethode neemt de fiscus de opbrengst van de BV als uitgangspunt voor de bepaling van het gebruikelijk loon van de DGA. De kosten van de vennootschap, de pensioenpremie en een winstmarge worden hierop in mindering gebracht. Het resultaat vormt de basis voor het vaststellen van het gebruikelijk loon. Dat bedraagt, rekening houdend met een 25%-marge, 75% van deze uitkomst (2016 en 2015). In 2013 en 2014 bedroeg de marge 30%. 

In 2016 bepaalde de Hoge Raad dat de fiscus alleen de afroommethode mag toepassen als er geen vergelijkbare dienstbetrekking is. In 2012 had de Hoge Raad bepaald dat de afroommethode alleen toepasbaar is als de opbrengsten van de vennootschap 'nagenoeg geheel’ (minimaal 90%) voortvloeien uit de directe arbeidsprestaties die de DGA als werknemer in zijn vennootschap verricht. Meestal ontvangt de BV deze vergoeding van de werkmaatschappij in de vorm van een managementfee. Als er nog andere werknemers in dienst zijn van de BV mag de afroommethode niet worden toegepast.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.