Afstandsovereenkomst


In een afstandsovereenkomst komen een werkgever en een werknemer overeen dat, op verzoek van de werknemer, er geen pensioenovereenkomst tussen hen tot stand komt. Door het als overeenkomst op te stellen kunnen tevens bepalingen opgenomen worden of de pensioenovereenkomst op een later tijdstip alsnog aangegaan kan worden. Als dat zo is, kan aangegeven worden welke consequenties dat voor de werknemer heeft, bijvoorbeeld dat de pensioenovereenkomst niet met terugwerkende kracht ingaat.

Vaak laat een werkgever een werknemer die geen pensioenovereenkomst aan wil gaan een afstandsverklaring ondertekenen. Omdat de werknemer deze verklaring eenzijdig kan herroepen, loopt een werkgever het risico dat hij met terugwerkende kracht alsnog pensioen moet verzekeren. Door het in de vorm van een overeenkomst op te stellen kan de werkgever dit voorkomen.

Als een pensioenovereenkomst verplicht is, bijvoorbeeld op grond van een CAO of een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds, kan de werknemer geen afstand doen.

 

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.