Afstempelen pensioen in eigen beheer van de DGA


In het Besluit BLKB2013 27 is de mogelijkheid opgenomen om het pensioen in eigen beheer van de DGA af te stempelen. Bijzonder is dat dit onder bepaalde voorwaarden niet leidt tot extra belastingheffing:

  • de vermindering van het DGA-pensioen kan alleen plaatsvinden als sprake is van een substantiële onderdekking: de aanwezige middelen moeten lager zijn dan 75% van de fiscale pensioenverplichting. Winstuitkeringen die gedaan zijn aan de DGA voor de pensioendatum en de schuldvordering van de DGA met het pensioenlichaam of een hieraan verbonden lichaam worden daarbij meegenomen;
  • door de vermindering van het pensioen neemt de (fiscale) waarde van de pensioenverplichting af. Deze verlaging van de pensioenverplichting moet het pensioenlichaam tot de fiscale winst rekenen;
  • de regeling geldt voor pensioenen die ingaan op of na 1 januari 2013. DGA-pensioenen die vóór die datum zijn ingegaan, mogen op grond van een overgangsbepaling eenmalig vóór 1 januari 2015 worden gekort.

In het besluit zijn strikte voorwaarden vastgelegd waaronder de eenmalige vermindering mag plaatsvinden.

Pensioenfondsen hebben op grond van artikel 134 van de Pensioenwet een mogelijkheid af te stempelen.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.