Afwijken van het beleggingsadvies


Vanuit het risicoprofiel dat de klant heeft ingevuld, stelt de adviseur een beleggingsportefeuille samen met een strategische asset allocatie die past bij de objectieve of subjectieve prioriteit. 

Toch komt het dan voor dat een klant wil afwijken van het beleggingsadvies dat de beleggingsadviseur heeft gegeven. Indien zo'n situatie zich voordoet, kan het zijn dat hier sprake is van een dwalende klant. Het is dan van belang te onderzoeken waar het verschil in inzicht vandaan komt.

Er is jurisprudentie dat beleggingsinstellingen alsnog de gewijzigde asset allocatie hebben uitgevoerd volgens de afwijkende wens van de klant. Vervolgens is het rendement tegengevallen en heeft de klant een rechtszaak aangespannen. De rechter heeft in een aantal gevallen de klant alsnog gelijk gegeven, omdat de bank niet met de wijziging had moeten instemmen.

Beleggingsinstellingen kunnen dan eventueel overstappen naar dienstverlening op basis van execution only. In die situatie moet een beleggingsinstelling een passendheidstoets uitvoeren. Als uit de passendheidstoets blijkt, dat het financiële product niet bij de klant past, dan mag de beleggingsinstelling het product niet aan de klant verkopen.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.