Algehele gemeenschap van goederen


Als partners trouwen in algehele gemeenschap van goederen, ontstaat de situatie dat alle bezittingen en schulden die de partners hebben (of in de toekomst krijgen) van hen gezamenlijk zijn. De privévermogens en - schulden zijn opgegaan in de wettelijke gemeenschap van goederen. Beide partners zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schulden die voor en tijdens het huwelijk door één van hen zijn aangegaan.

Alleen als één van de echtgenoten een erfenis of schenking onder een uitsluitingsclausule heeft ontvangen, blijft dit voor hem of haar privévermogen. Deze erfenis of schenking valt bij een eventuele scheiding buiten de gemeenschappelijke boedel, en blijft in het bezit van de partner die de erfenis of schenking ontvangen heeft. Als de partner die de erfenis of schenking heeft ontvangen zelf overlijdt, valt de erfenis of schenking wel in de nalatenschap.

In huwelijkse voorwaarden kunnen partners afspraken maken over de onderlinge verdeling van inkomsten en vermogen gedurende hun huwelijk.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.