Algemeen pensioenfonds


Het Algemeen Pensioenfonds of APF is een van de pensioenuitvoerders. De APF is opgenomen in de Wft en Pensioenwet per 01-01-2016. 

Een Algemeen pensioenfonds is een pensioenfonds dat meerdere regelingen van verschillende bedrijven naast elkaar kan uitvoeren zoals:

  • verzekerde regelingen
  • regelingen die vallen onder de Wet verplichte beroepspensioenfondsregelingen
  • regelingen van ondernemingspensioenfondsen

Het APF voert geen verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregelingen uit.

Het APF houdt gescheiden vermogens aan per collectiviteitkring. Dit scheiden van kringen wordt ringfencing genoemd.

Bij een APF hebben de deelnemers gelijke rechten als bij een pensioenfonds. Dat betekent dat het APF de aanspraken kan afstempelen.

Bij een overvoer van een verzekerde regeling naar een APF heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht.

Om een APF op te richten, moet de APF voldoen aan eisen

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.