Algemeen verbindend verklaring


De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan op verzoek van bij eenĀ CAO betrokken partijen deze CAO algemeen verbindend verklaren. Als de minister dat doet is deze CAO van toepassing op de gehele bedrijfstak, ongeacht of de betrokken werkgevers daarin nu wel of niet georganiseerd zijn (dat wil zeggen: wel of niet lid zijn van een werkgeversorganisatie).

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.