Algemene Maatregel van Bestuur


Een Algemene Maatregel van Bestuur, AMvB is een besluit van de regering of een bevoegde overheidsinstantie waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt. Het parlement hoeft met de nadere regels niet in te stemmen. 

De AFM heeft vanuit de Wft op een aantal onderwerp de bevoegdheid gekregen om AMvB op te stellen.