Algemene Ouderdomswet


De Algemene Ouderdomswet (AOW) regelt een volksverzekering waarmee de bevolking verzekerd wordt tegen de financiële gevolgen van ouderdom. Het gaat om een bodemvoorziening voor de basiskosten van levensonderhoud op minimumniveau voor mensen die na de wettelijke AOW-datum (onder art.7a)  niet meer door middel van werk in hun onderhoud voorzien. De AOW wordt gefinancierd op basis van een omslagstelsel, waarbij de AOW-premie wordt geheven via de loon- en inkomstenbelasting.

Tot 2013 bouwde een persoon AOW-pensioen op tussen de 15- en 65-jarige leeftijd. In 2012 is de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (wet VAP) aangenomen. Per 1 januari 2013 is begonnen met een stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd.

Hier lees je meer over de hoogte van de AOW.

De AOW wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank. Deze instantie is onder meer verantwoordelijk voor de uitkeringen. Op de site van de Sociale Verzekeringsbank is veel informatie over de AOW en andere volksverzekeringen te vinden.

Iedereen die in Nederland woont of werkt is automatisch verzekerd. Het maakt dan niet uit wat de nationaliteit is. Ieder jaar dat men verzekerd is bouwt men 2% AOW-pensioen op. Men krijgt een volledig AOW-pensioen als men in de 50 jaar voor de AOW-leeftijd altijd verzekerd is geweest.

De AOW maakt deel uit van de vermogensopbouw in de eerste pijler van de toekomstvoorzieningen. 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.