Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten


DeĀ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is een wet van 14 december 1967 inzake algemene verzekering van bijzondere ziektekosten.

De AWBZ is een volksverzekering die geldt voor alle ingezetenen van Nederland. De AWBZ vergoedt langdurige zorg die niet onder de Zorgverzekeringwet valt voor mensen met een ernstige beperking. Het gaat om beperkingen door een handicap, chronische ziekte of ouderdom. Degene die gebruik maakt van de voorzieningen van de AWBZ betaalt hiervoor in de meeste gevallen een eigen bijdrage.

De AWBZ wordt gefinancierd door de beroepsbevolking: er wordt een percentage van het inkomen ingehouden (bij mensen in loondienst en met een uitkering), of de Belastingdienst stuurt een aanslagbiljet (bij ondernemers).

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.