Algemene wet gelijke behandeling


DeĀ Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) bepaalt dat personen gelijk behandeld moeten worden, ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat.

Er mag noch direct, noch indirect onderscheid gemaakt worden bij onder meer het aanbieden van werk, huisvesting en gezondheids- en welzijnszorg.

Naast deze wet zijn er meerdere andere wetten die gelijke behandeling regelen.
Dat zijn onder andere:

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt over de gelijke behandeling volgens deze wetten.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.