Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen


DeĀ Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) is ingevoerd om mensen met een inkomensafhankelijke toeslag te ondersteunen in de kosten voor wonen, zorg en kinderopvang. De Belastingdienst verstrekt deze toeslagen.

De hoogte van de toeslag wordt bepaald op basis van het geschatte actuele inkomen, bij wijze van voorschot. Na het kalenderjaar vindt verrekening plaats op basis van het daadwerkelijk genoten inkomen.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.