Ambtenaar


Een ambtenaar is een persoon die is aangesteld in een door de overheid beheerde dienst.