Ambtshalve vermindering


Ambtshalve vermindering houdt in dat de belastingplichtige de belastingdienst schriftelijk kan verzoeken, de opgelegde aanslag te verminderen. De belastingplichtige dient dan aan te geven waarom hij denkt dat hij minder belasting hoeft te betalen. 

De belastingdienst kan het verzoek toekennen of afwijzen.