Amortisatiereserve


De amortisatiereserve is het verschil tussen de werkelijke contante waarde en de benodigde contante waarde voor de pensioenreserve aan het einde van de contractsduur van een collectieve uitkeringsovereenkomst met overrentewinstdeling of rentestandkorting.

De amortisatiereserve ontstaat omdat de verzekeraar teveel fictief rendement heeft weggegeven.

  • bij overrentewinstdeling bekijkt de verzekeraar per jaar of achteraf welke overrente hij kan uitbetalen in het pensioencontract;
  • bij rentestandkorting schat de verzekeraar bij het begin van het contract in hoe hoog het rendement kan zijn.

Bij de afrekening op het einde van het contract is het mogelijk dat de uitgangspunten over het te behalen rendement te optimistisch zijn geweest. Er zijn twee gevolgen:

  • de werkgever moet de amortisatiereserve bijbetalen als hij collectieve waardeoverdracht naar een andere pensioenuitvoerder zou willen uitvoeren;
  • als de winstdeling of de rentestandkorting wordt gebruikt om pensioenaanspraken te indexeren, en het contract blijft premievrij achter bij de verzekeraar, verdampt de indexatiemogelijkheid. Er is geen geld in de reserve aanwezig om aanspraken te verhogen omdat er een tekort is in de vorm van een amortisatiereserve.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.