AOV vangnet


De AOV vangnet verzekering is een alternatieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor startende ondernemers die niet worden geaccepteerd voor een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering door de verzekeraar. Deze polisvorm is geïntroduceerd met de afschaffing van de WAZ. De verzekering moet binnen 15 maanden na de start van de onderneming worden aangevraagd.

De dekking van dit AOV-vangnet is grotendeels gelijk aan die van de WAZ:

•Wachttijd één jaar;

•Uitkering vanaf 35%;

•Het verzekerde bedrag is 70% van het minimumloon;

•Recht op uitkering bestaat tot de 67-jarige leeftijd;

Gangbare arbeid.

De uitkering wordt geïndexeerd en er is recht op premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

 

De adviseur dient de ondernemer te wijzen op de mogelijkheden van vrijwillige voortzetting van de werknemersverzekeringen (ZW en WIA) en op de vangnet AOV, al tijdens het AOV adviestraject.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.