AOW Tweewoningenregel


De hoogte van het AOW-pensioen is afhankelijk van de leefvorm. Gehuwden en ongehuwd samenwonenden die een gezamenlijke huishouding voeren, ontvangen een AOW-pensioen van 50% van het wettelijk minimumloon per persoon.

Vanaf 1 februari 2014 is de de tweewoningenregel van toepassing. Deze regel houdt in dat twee ongehuwde AOW’ers die ieder een eigen huur- of koopwoning hebben en de meeste tijd samen in dezelfde woning verblijven onder voorwaarden allebei recht houden op de ongehuwde AOW van 70% van het wettelijk minimumloon per persoon.

Voor de tweewoningenregel gelden de volgende voorwaarden:

  • men is ongehuwd, én
  • men heeft ieder een eigen huur- of koopwoning, én
  • men staat beiden bij de gemeente ingeschreven op het eigen adres, én
  • men betaalt de volledige kosten en lasten voor de eigen woning, én
  • men kan vrij over de eigen woning beschikken.

Als de ongehuwde AOW-ers niet aan deze regels kunnen voldoen, ontvangen ze beiden de gehuwden AOW van 50% van het Wettelijk Minimum Loon.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.