Arbeidsdeskundige


De arbeidsdeskundige onderzoekt bij de WIA beoordeling de bekwaamheden van de cliënt. Onder deze bekwaamheden vallen opleidingen, arbeidsverleden en vaardigheden. Daarnaast stelt hij het maatmaninkomen van de arbeidsongeschikte werknemer vast. Het maatmaninkomen is het gemiddelde uurloon van de werknemer voordat deze arbeidsongeschikt werd. De arbeidsdeskundige stelt vervolgens vast wat een WIA aanvrager nog kan verdienen en bepaalt daarmee het arbeidsongeschiktheidspercentage en de restverdiencapaciteit. Dit doet hij of zij door op basis van de belastbaarheid die door de verzekeringsarts is vastgesteld, functies te zoeken die in het belastbaarheidsprofiel passen. Bij deze zoektocht wordt gebruikt gemaakt van CBBS. Uiteindelijk selecteert de arbeidsdeskundige drie passende functies waarmee de WIA aanvrager het meest zou kunnen verdienen. De functie waarmee het middelste loon van de drie functies wordt verdiend, wordt vergeleken met het maatmanloon van de WIA aanvrager. Kan de WIA aanvrager met die middelste functie minder verdienen dan hij voor het moment dat hij arbeidsongeschikt werd verdiende, dan is hij arbeidsongeschikt. Hoe groter het verschil, hoe hoger het arbeidsongeschiktheidspercentage.

De arbeidsdeskundige wordt ook ingezet in het schadetraject bij de arbeidsongeschiktheidsclaim voor de beoordeling van arbeidsongeschiktheid van zelfstandig ondernemers (AOV) en de DGA. Zijn rol is om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen. De arbeidsdeskundige handelt in deze in opdracht van de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar en brengt over zijn werkzaamheden rapport uit (belastbaarheidsprofiel)  aan de verzekeraar. 

Het arbeidsdeskundig rapport dient als uitgangspunt voor de vaststelling van het arbeidsongeschiktheidspercentage van de zelfstandig ondernemer of DGA. Daaarnaast is dit rapport het uitgangspunt voor verdere reintegratie activiteiten om de verzekerde weer naar zijn werk (of ander werk) te begeleiden.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.