Arbeidsgehandicapt


De volgende personen worden arbeidsongeschikt genoemd:

 1. Personen die een WAO, WAZ of Wajong uitkering hebben of die deze uitkering korter dan 5 jaar geleden hebben gehad;
 2. Personen met een Wsw-indicatie stelling (Wet sociale werkvoorziening);
 3. Personen waarbij korter dan 5 jaar geleden een voorziening voor behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid is getroffen (via het UWV). Bijvoorbeeld een aangepaste bureaustoel of een traplift.

Vanaf 2006 is de term arbeidsgehandicapt vervangen door de term Structureel Functioneel Beperkt, hieronder valt:

 1. Iedereen met een WIA-uitkering (WGA of IVA) of die korter dan 5 jaar geleden een WIA uitkering hebben gehad;
 2. Personen die niet in aanmerking kwamen voor een WIA uitkering (< 35% arbeidsongeschikt) en die niet in dienst konden blijven bij de oude werkgever en 13 weken voor de WIA keuring nog niet werkzaam zijn in andere passende arbeid (binnen of buiten het eigen bedrijf). Gaan zij naar een nieuwe werkgever dan heeft deze nieuwe werkgever de no-riskregeling en premiekorting;
 3. Het UWV kan een no-risk verklaring afgeven aan personen van 16 of 17 jaar oud met structurele functionele beperkingen;
 4. Ook geldt via het UWV de no-riskregeling voor personen die niet in aanmerking zijn gekomen voor de Wajong maar die wel op het speciaal onderwijs hebben gezeten vanwege belemmeringen door ziekte of handicap.

Personen die arbeidsgehandicapt zijn, hebben recht op re-integratie instrumenten zoals een no-risk polis en op een premiekorting.

Relevante artikelen

 • Muis over: Toont verwante wiki's.
 • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
 • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
 • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
 • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.