Arbeidsomstandighedenwet


In de Arbeidsomstandighedenwet, Arbowet, is het recht van werknemers op een veilige en gezonde werkplek vastgelegd. De Arbowet geeft richting aan beleid om te zorgen voor passende arbeidsomstandigheden. Werkgevers en werknemers (goed werknemerschap) zijn beiden verantwoordelijk voor de veiligheid van een werkplek. Hoe de doelen worden bereikt mag een werkgever zelf bepalen, de doelvoorschriften worden meestal vastgelegd in een arbocatalogus.

Een belangrijk onderdeel is de preventie van ziekte. Een preventiemedewerker kan een werkgever hierbij ondersteunen. Daarnaast kan er een Risico-Inventarisatie en - Evaluatie (RI&E) worden opgesteld. Een Preventief medisch onderzoek (PMO) en het arbeidsomstandighedenspreekuur kunnen ook onderdeel uitmaken van preventie.

De inspectie SZ&W zorgt voor handhaving van de Arbowet.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.