Arbeidsongeschiktheid


Arbeidsongeschiktheid is een van de zogenaamde "life events"

In de voor arbeidsongeschiktheid (AO) belangrijke wet WIA wordt de volgende definitie gehanteerd:

  • Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is hij die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling duurzaam slechts in staat is om met arbeid ten hoogste 20% te verdienen van het maatmaninkomen per uur.
  • Gedeeltelijk arbeidsgeschikt is hij die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling slechts in staat is met arbeid ten hoogste 65% te verdienen van het maatmaninkomen per uur, doch die niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

Als iemand onder deze definitie valt, wil dat niet zeggen dat hij ook direct een uitkering krijgt.

In de eerste plaats betaalt de werkgever in de eerste twee jaar het loon door en is er nog geen sprake van een uitkering In de tweede plaats moet er aan meer eisen worden voldaan voordat er een recht op uitkering ontstaat.

Het arbeidsongeschiktheidspercentage voor het eerste pijler pensioen wordt vastgesteld door het UWV. De uitkering in de eerste pijler valt bij arbeidsongeschiktheid (meestal veel) lager uit dan het salaris dat men voor de arbeidsongeschiktheid ontving. Via een verzekeraar kan een deel van dat verschil worden bijverzekerd. Soms regelt de werkgever dat(tweede pijler), en anders kan dat particulier geregeld worden(derde pijler).

De onderstaande wetten (er zijn er meer) zijn de belangrijkste wat betreft de verzekering van arbeidsongeschiktheid:

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.